POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując rejestracji w Sklepie - Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz do przeniesienia swoich danych osobowych.


2. Administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających jest Marcin Kopytyński, Os. Korcza 82E, 34-120 Inwałd, NIP 5512246882.


3. Administrator przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 


4. Dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.


5. Administrator danych osobowych informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z RODO.  Dane osobowe Kupujących oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.


6. Kupujący, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając maila z informacją o rezygnacji.


7. Każdy kupujący może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem przesyłając maila na adres: tkaninowyraj@gmail.com. Administrator wykonuje żądanie Kupującego niezwłocznie. Administrator stosuje odpowiednie środki zabezpieczania danych. 


8. Administrator dokłada wszelkich starań aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Do przetwarzania danych dostęp ma tylko upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych, zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.


9. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: tkaninowyraj@gmail.com